Tuna Baluns 1/9

Tuna Baluns 1/9 i arrangemang av IFK Tuna, har beviljats medfinansiering via projektet Allt som sker.

Arrangörens beskrivning av evenemanget:

Detta är ett försök till vidareutveckling av IFK Tunas marknads som funnits i ett antal år. Vi har bytt datum och namn för att försöka öka både tillströmning av knallar och besökare. Vi har även 15-20 olika företag som kommer för att visa upp sina produkter, bilar, motorcyklar, trädgårdsredskap, jakt- och fiske m m + diverse kringaktiviteter i samband med detta för att bredda utbudet som besöksmål.

Vi kommer att ha diverse aktiviteter under dagen med bla uppträdande av lokala artister, barnaktiviteter  som ponnyridning, godisregn mm.

Detta är första året som är tänkt att bli ett pilotår för kommande satsningar under varumärket Tuna Baluns. Allt eventuellt överskott går oavkortat till klubbens verksamhet. Evenemanget vänder sig till alla olika åldersgrupper och hela området är handikappvänligt. Hela arrangemanget sker på ideell basis förutom några uppträdanden. IFK gynnar den lokala lanthandeln vid inköp av matvaror och dylikt samt erbjuder de lokala matproducenterna marknadsplats på området. Supportertält kommer anordna loppistält på bättre begagnade prylar. Sopsortering sker i största möjliga mån.

Styrgruppen för projektet Allt som sker inom Astrid Lindgrens Hembygd, har beviljat IFK Tuna medfinansiering för evenemanget. Nyttan tillfaller många och arrangören har beskrivit i sin ansökan hur evenemanget ska genomsyras av hållbarhet, jämställdhet, ungas delaktighet och mångfald och uppfyller därmed kriterierna för benämningen ”Det goda evenemanget”. Läs mer på vår hemsida astridlindgrenshembygd.se/evenemang/ 

Mål

Tuna Baluns 1/9

Projektperiod
2018-09-01 – 2018-09-01
Temaområden
Det goda evenemanget
Geografiskt område
Vimmerby kommun
Projektägare
IFK Tuna