Tre stycken för tre orkestrar

Projektet är ett delprojekt.

Under hösten 2010 kommer ett samarbete mellan tonsättaren Johan Svensson, och
kulturskolans två orkestrar (ungdomsorkestern och blåsorkestern) samt kulturskolans
slagverkare äga rum. Tre nya stycken ska ta form i samarbete mellan Johan och var och en
av orkestrarna
Framväxten av de tre musikstyckena kommer att ske parallellt, utifrån ett gemensamt
musikaliskt frö. De tre musikstyckena kommer alltså ha en gemensam utgångspunkt. På
grund av att orkestrarnas instrumentinnehåll och deltagaråldrar skiljer sig mycket från
varandra kommer de tre styckena, trots gemensam utgångspunkt, skilja s¡g mycket åt

Resultat
I två av orkestrarna var det minst 10 deltagare, som angavs i målen. I den tredje var det 6 perosner.
40 personer besökte konserten.
Alla musikstyckena blev mer än 10 minuter långa.
Filmen blev ca 15 minuter lång.
Alla deltagarna var i allra högsta grad delaktiva i musikens framväxande och slutliga resultat. En offentligkonsert producerades och där visade resultatet av arbetet upp. Projektet följdes av Vimmerby tidning och tidningen Musikanten så förutom alla som besökte konserten är det många både i och utanför Vimmerbyområdet som har fått möjlighet att följa projektet

,

Mål

Få alla inblandade att känna sig delaktiga i musikens framväxande och slutliga resultat.
Producera en offentlig konsert för allmänheten där projektets resultat vìsas upp.
Att visa upp ett konstnärligt vågat projekt där kommunens ungdomar spelar en central roll
10 personer i varje orkester (3 orkestrar)
30 besökare på konserten
10 minuter långa musikstycken
10 minuter film

Tre stycken för tre orkestrar

Projektperiod
2010-10-19 – 2011-06-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/22
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Vimmerby
Projektägare
Kultur- och fritidsförvaltningen Vimmerby kommun
Kontaktpersoner
Anders Eriksson