Tillsammans Filmbyn Småland

Projektet vill utveckla föreningsengagemanget kring Filmbyn ideella förening och stärka det lokala engagemanget kring Filmbyn Småland. Filmbyn ideella förening har också fått tillgång till originalrekvisita från Astrid Lindgrens älskade film om Nils Karlsson Pyssling och vill nu komplettera utställningen för att använda denna som en grund för utveckling av Filmbyn ideella förening och skapa en pedagogisk plattform för stora och små aktörer samt att få med nya ortsbor i gemenskapen, skapa delaktighet och utveckla platsen runt Filmbyn Småland i form av olika workshops och evenemang.

Syfte: Tydliggöra syftet med Ideella föreningen Filmbyn och därmed locka till ett större lokalt och
regionalt engagemang och samhörighet samt stärka Mariannelund med omnejd som en attraktiv och
unik plats att besöka, vistas och leva i. Stärka gemenskapen genom kluster och samarbeten kring besöksmål i Astrid Lindgrens anda och vara en sammanhållen länk och utveckla samarbetet mellan företagare och föreningar i området som är knutna till Astrid Lindgrens fantastiska filmer och författarskap. Med utgångspunkt i den donation av originalrekvisita från filmen Nils Karlsson Pyssling utveckla kunskapen för scenografi och film för utställningar för ”filmentusiaster” och andra aktörer med inriktning utställning och kultur kopplat till den kunskap som finns inom Filmbyn.

Aktiviteter: I projektet ingår flera workshops, träffar med andra företagare, uppbyggnad av utställning.
Motivering: Astrid Lindgrens hembygd finner att projektet faller väl in i utvecklingsstrategins
insatsområde Det civila samhället samt målet Ett utvecklat föreningsliv då det övergripande målet för
projektet är att stärka och utveckla Astrid Lindgrens Hembygd finner att projektet också genomförs på
ett leadermässigt sätt, där flera parter samverkar, och genomsyras av mål inom hållbarhet, mångfald
samt ungas delaktighet.

Mål

Skapa en utställningsmiljö kopplad till Nils Karlsson pyssling och använda denna som pedagogisk plattform för lärande.
Etablera ett samarbete mellan företag och föreningar med koppling till Astrid Lindgrens verk.
Öka antalet medlemmar i föreningen.
Initiera ett nyhetsbrev för att visa på utvecklingsmöjligheterna i föreningen och huset.

Tillsammans Filmbyn Småland

Projektperiod
2022-03-01 – 2023-12-27
Status
Pågående
Diarienummer
jnr 2021-4018
Temaområden
Utvecklat föreningsliv
Geografiskt område
Eksjö kommun
Projektägare
Filmbyn ideell förening