Teatervandringar i Vimmerby

Evenemanget ”Teatervandringar 2019”  med teaterföreningen Komedianterna i Vimmerby har beviljats medfinansiering via projektet Allt som sker 2.0.

Arrangörens beskrivning av evenemanget:
”Vi har genomfört liknande teatervandringar 6 ggr tidigare, varje gång med nytt manus och utspelande sig i olika tidsepoker. Problemet är alltid att få fram ett nytt manus och att finna tillräckligt med amatörskådespelare som vill ”offra” ett antal semesterveckor. Nytt för i år blir att bygga om en gammal dragkärra med förstärkaranläggning och högtalare. Den kommer att krävas i några scener för att publiken ska kunna höra bättre. Vi kommer även att behöva hyra olika tidstrogna kläder till en ensemble på cirka 25 personer. Vandringen kommer att ske 22/7 tom 4/8 med totalt 12 föreställningar.”

Styrgruppen för projektet Allt som sker 2.0 inom Astrid Lindgrens Hembygd, har beviljat Teaterföreningen Komedianterna i Vimmerby gymnasium medfinansiering till evenemanget. Nyttan tillfaller många och arrangören har beskrivit i sin ansökan hur evenemanget ska genomsyras av hållbarhet, jämställdhet, ungas delaktighet och mångfald och uppfyller därmed kriterierna för benämningen ”Det goda evenemanget”. Läs mer på vår hemsida astridlindgrenshembygd.se/evenemang/ 

Mål

Teatervandringar i Vimmerby

Projektperiod
2019-07-22 – 2019-08-04
Temaområden
Det goda evenemanget
Geografiskt område
Vimmerby kommun
Projektägare
Teaterföreningen Komedianterna