Studieresa till spinneri

Projektet är ett delprojekt.

Vid semiarierna i projekt Hela fåret diskuterades hur man kan ta vara på en större del av ullen och hur man kan utveckla sin lammproduktion och sin gård. Nu slängs stora mängder ull som istället skulle gå att ta tillvara. Vi vill genom ett studiebesök på ett småskaligt ullspinneri undersöka intresset för att lämna sin ull till spinneri, visa på de möjligheter som finns att ev starta ett gårdsspinneri och att genom studiebesök på fårgård se hur andra fårägare har satsat på fler utkomstmöjligheter än enbart traditionell lammproduktion.

Resultat

Vi ville väcka intresse och ge inspiration bland fårägare att utveckla sin produktion och tillvarata även ullen som nu ofta bara slängs. Vi kan ännu inte mäta målen, men bara genom de diskussioner som fördes i bussen lät det lovande. Nätverkande och idéer dök upp och deltagarna var helt överens om att fortsätta tankarna runt spinneri, chark och annan förädling. Framtidstron har stärkts.

Mål

Genomföra ett studiebesök på ett småskaligt spinneri
Genomföra ett studiebesök på en fårgård

Studieresa till spinneri

Projektperiod
2014-04-01 – 2014-05-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/103
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Eksjö, Vimmerby
Projektägare
Emilkraften ekonomisk förening