Studieresa Fårfest i KIL 2011

Projektet är ett delprojekt.

Norra Kalmars fårvelsförening, som under flera år mer eller mindre legat i träda jobbar nu aktivt med att ska få medlemmarna mer aktiva och för en ökad sammanhållning. Tillsammans kan vi utbyta erfarenheter och få en bättre möjlighet att utveckla vår verksamheter. Vår förening som har ca 65 medlemmar vill därför genomföra en studieresa till Kil och besöka ”Fårfest i Kil” den 5-6 mars 2011. Fårfesten i Kil är en inspirationskälla för alla som på olika vis jobbar med får, lammprodukter och hantverk. På ”fårfesten” kan medlemmarna gå på olika kurser för att lära sig mer om hur man kan förädla produkter från fåret. För att få ytterligare inspiration vill vi även besöka ett gårdsslakterie och ett gårdsmejeri utefter vägen till Kil.

Resultat
Resan genomfördes och gav inspiration bland annat till att ”Kan andra så kan jag”
Gruppen framförde en önskan om att hitta fortsatta möjligheter att genomföra kurser, workshops och erfarenhetsutbyten för att förkovra sig inom fårnäringen.

Mål

Projektets mål är att genomföra en inspirerande studieresa som ger deltagarna en ingivelse om hur de kan utveckla sina verksamheter. Långsiktiga mål är att deltagarna på sikt kan öka lönsamheten i sina verksamheter genom egen vidareförädling och direktförsäljning till konsument. Samt att sammanhållningen i föreningen gynnar etablering av samarbeten mellan företagen.

Studieresa Fårfest i KIL 2011

Projektperiod
2011-01-19 – 2011-06-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/30
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Leaderområdet i Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Norra Kalmar Fåravelsförening