Storebro båtbyggarskola

Projektet är ett delprojekt.

Vi ska arrangera konferens för att utveckla och rädda båtbyggargymnasiet i Storebro. Båtbyggarskolan i Storebro är på väg att läggas ner enligt förslag av barn och utbildningsnämnden i Vimmerby. Trots detta finns det nationellt en stor efterfrågan på utbildningar av detta slag. Storebro utgör idag en av fem skolor i landet, men andra funderar på att starta. Piteå håller idag på att se över om man ska starta upp sin utbildning igen
Storebro har en lång tradition av båtbyggarkunskap och en väletablerad industri. Vi vill genomföra en konferensen och ta reda på om gymnasiet kan skapa större samverkan mellan industri och framtida behov och på så sätt skapa en kvalificerad framtida arbetskraft.

Vi vill återta mandatet för vad som ska hända med skolan, och ta tillvara på den kunskap bland lärare och bransch som idag finns men inte används på ett kvalificerat sätt av dagens ägare Vimmerby kommun.

Resultat:
Efter ca 9 månaders intensivt arbete så har vi uppnått förväntat resultat
och vi är mycket hoppfulla på skolansökan från Vimmerby Folkhögskola
– Besked i januari 2011, som vi tror mycket på
– Vi har ett gediget stöd från alla parter inom kommun och allmänhet
– Allmänheten är mycket positiv i Vimmerby och närliggande kommuner
– Träföretagen ropar efter träutbildad personal

Mål

Syfte:
En på lång sikt hållbar skola inom trä- och marinteknik och en trä- och marinteknisk högskola.

Mål:
Arrangera en konferens
Bild arbetsgrupper
Skapa kontakt med friskolor
Åka på en studiresa

Målgrupp gymnasieelever.
Projektet vänder sig till alla som vill söka utbildningsplats, men framför allt till unga män och kvinnor.

Storebro båtbyggarskola

Projektperiod
2010-01-10 – 2010-09-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/10
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Storebro
Projektägare
Storebrobygdens Intresseförening