Paraplyprojekt Entreprenörskap (leadercheckar)

Bakgrund: Paraplyprojektet Entreprenörskap är ett LAG-ägt projekt i Astrid Lindgrens Hembygd för att möjliggöra stöd genom leadercheckar till företag som vill utvecklas samt vid nystart av företag. Projektet riktar sig främst till små och medelstora företag på landsbygden. I projektet har den enskilda företagaren möjlighet att söka stöd för delaktiviteter inom ramen av projektet. Astrid Lindgrens Hembygd kan stödja delaktiviteten med upp till 40 000 kronor för exempelvis kompetensutveckling, konsultkostnader i samband med företagsstart eller vid utveckling av befintligt företag, som exempel affärsplaner, varumärkesanalyser mm, produktutveckling, studiebesök eller inspiration. Den enskilde företagaren står för 30 procent av den totala kostnaden. Att främja entreprenörskap, och hjälpa invånare att hitta vägar till försörjning är viktigt för att stimulera den hållbara utvecklingen, att skapa en ”leva- och verkalandsbygd” samt driva lokalsamhället framåt. Vårt område är fullt av möjligheter till lokal produkt- och tjänsteutveckling. Ett ökat utbud och möjligheter till försörjning gör bygden mer attraktiv.

Motivering: Astrid Lindgrens Hembygd finner att projektet Paraplyprojekt – entreprenörskap faller väl in i utvecklingsstrategin insatsområde Den lokala ekonomin och insatsmålet Förädlade lokala resurser. Projektet kommer leda till att en rad delaktiviteter genomförs av externa stödmottagare, vilka genom projektet får möjlighet att förverkliga sina nytänkande utvecklingsidéer. Projektet, tillsammans med Stödjeprojekt till paraplyprojekt entreprenörskap, jnr: 2018-1440, kommer bidra att Astrid Lindgrens Hembygd kan nå sina mål om ökat entreprenörskap, där kunskap kan omvandlas till nya produkter och tjänster, eller till nya sätt att arbeta eller organisera sig på. Projektet uppfyller grundvillkoren.

Stödnivå med motivering: Astrid Lindgrens Hembygd beviljar 70% av stödnivån. Stödmottagarna bidrar själva med 30 % privat medfinansiering för respektive delaktivitet. Nyttan tillfaller flera stödmottagare och bidrar till en högre måluppfyllelse i strategin. Alla utgifter kommer bedömas som rimliga i samband med genomförandet av delaktiviteterna, och bedöms behövas för att nå målen.
Projektet hjälper till att stärka småföretag samt främjar entreprenörsandan. Den lokala ekonomin stärks och bidrar därmed i förlängningen till en attraktivare landsbygd.

Syfte: Syftet med Paraplyprojekt – entreprenörskap är att främja entreprenörsanda. Grundtanken är att de resurser som finns i området, genom en ökad förädling, skapar fler lokala tjänster och produkter som på sikt kan ge bärighet för företag.

Mål

Mål: Flera stödmottagare ska ha genomfört delaktiviteter som rimmar med paraplyprojektets mål och syfte. Målet är vidare att stödet ska leda till att dessa företag som står som stödmottagare utvecklas.

Paraplyprojekt Entreprenörskap finansieras av EU och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

 

 

Paraplyprojekt Entreprenörskap (leadercheckar)

Projektperiod
2019-01-01 – 2020-02-29
Status
Avslutat
Diarienummer
jnr: 2018-880
Temaområden
Förädlade lokala resurser
Geografiskt område
Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Astrid Lindgrens Hembygd