SPUNK 2009

Tanken och målet med Spunk – Internationell scenkonstbiennal för barn och ungdomar 2009 är att stärka teatern i allmänhet och scenkonsten i synnerhet i Vimmerby kommun. Scenkonstbiennalen blir en mötesplats där de olika deltagande grupperna under pedagogisk ledning får tillfälle att lära av varandra och arbeta tillsammans utifrån sina olika språk, både konstnärliga och verbala; de kan undersöka, pröva och diskutera de konstnärliga uttryckens betydelse och slagkraft i sina respektive länder.

Av hela Spunkbiennalen är det till tre delar som vi söker pengar från Astrid Lindgrens Hembygd: kollo och workshops för barn och ungdom, fortbildning och workshops för vuxna samt dokumentation av Spunk i form av tidning och film gjort av ungdomar.

Resultat

Projektet har skapat nya samarbetspartner och befäst gamla, framförallt de organisationer som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter båda i Sverige och internationellt.

Mål

Syftet med vårt projekt är i första hand att stärka teater och scenkonst i Vimmerby kommun i barnkonventionens anda. Scenkonstbiennalen skapar en mångkulturell mötesplats för internationell förståelse; ungdomars praktiska scenkonstarbete blir den pedagogiska grunden för att lära av varandra och skapa hållbara relationer.

Syftet är också att de ungdomar som arbetar med tidningen ska få en bra inblick i dokumentation och sammanställning av en tidning.

Mätbara mål:
– En tidning

– En film

 

SPUNK 2009

Projektperiod
2009-06-11 – 2009-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-211
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Vimmerby
Projektägare
Kultur- och fritidsförvaltningen Vimmerby kommun