Sommarlovsentreprenörer

Programmet sommarlovsentreprenör genomförs i kommunerna Oskarshamn, Eksjö, Vimmerby och Hultsfred sommaren 2009. Programmet innebär att man ger unga en metod och handledning i att skapa och utveckla sitt eget sommarjobb. Respektive kommun är genomförare och satsar så väl ekonomiska som personella resurser. Föreningen Astrid Lindgrens Hembygds roll är att genom en samordnande roll skapa mervärde i form av erfarenhetsutbyte etc.

Resultat:

Ser man på uppsatta mål och verkligt utfall är resultatet mycket bra.
Alla kommunerna finansierade merparten av verksamheten själva och avsatte resurser för genomförandet.

Antalet deltagare och mentorer överskred målet men varierade ganska kraftigt i de olika kommunerna. Kanske är målsättningarna o resultatet i några av kommunerna för låga med tanke på de resurser som satsades.

Kommunernas representanter o handledarna uttrycker liksom tidigare år det positiva i att Astrid Lindgrens Hembygd fungerar som nav och att det genererar kommunöverskridande kontakter och erfarenhetsutbyten.
Vi tycker dock själva att vi skulle lagt ännu ner mer tid på denna del. Bland annat blev uppföljningsmöte efter genomförandet inte av inom projekttiden.

Det bimål vi hade att det under projektidén skulle födas nya idéer kring hur entreprenörskap kan stimuleras och gärna i samverkan över kommungränserna infriades inte.

3 av 4 kommuner var efter genomförandet så nöjda att de tagit preliminära beslut att genomföra det även 2010.

Följande affärsidéer förverkligades under projekttiden:
Handgjorda armband, barnpassning, LAN, Hem- och trädgårdstjänster, Hemleverans av frallor, service på datorer, lokaltidning, personlig tränare, träningsrådgivning, skateboardtillverkning, gitarrkurser, fik, frukostservering o kvällscafée vid O-ringens genomförande, hundvakter, jordgubbsförsäljning, våffelförsäljning, fotograf, Juicebar, beachvolleybollturnering.

Mål

Syftet är att ge unga möjlighet att utveckla sin företagsamhet.

Målsättning: 4 kommuner genomför programmet.
Minst 5 ungdomar per kommun deltar i programmet.
Minst 2 vuxna handledare per kommun utbildas

Minst 2 kommunöverskridande nätverksträffar för unga och handledarna.

Sommarlovsentreprenörer

Projektperiod
2009-01-21 – 2009-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-201
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Leaderområdet i Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd