Sommarlovsentreprenörer 2010

Sommarlovsentreprenörer är ett koncept för att ge unga en metod och handledning i att skapa och utveckla sitt eget sommarjobb. Kommunerna i Astrid Lindgrens Hembygd har tidigare genomfört programmet, delvis med ekonomiskt- och samordningsstöd från föreningen Astrid Lindgrens Hembygd.

Resultatet föll mycket väl ut där såväl deltagande ungdomar som vuxna handledare gav konceptet högt betyg.

Positivt uppfattades också de nätverkskontakter som satsningen gav över kommungränserna såväl för deltagande unga som de vuxna handledarna.

Satsningen innebär nu att genomföra programmet även 2010 i alla 4 kommuner som deltar i leaderområdet Astrid Lindgrens Hembygd. Kommunerna svarar själva för merparten av insatsen i projektet och då i form av personella och ekonomiska resurser. Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd blir koordinerande och avtalspart gentemot Sommarlovsentreprenör och dess konceptägare Länsstyrelsen Västernorrland.

Resultat

Totalt var 46 ungdomar registrerade som sommarlovsentreprenörer i regionen. Tre kommuner genomförde programmet och projektet samarbetade med olika förvaltningar i kommunerna.
25 företagsidéer stöttades.
12 vuxna (mentorer/förebilder) är namngivna men flera har funnits nära entreprenörerna genom närverk, skola och oföreläsningar under projekttiden.

Mål

Syftet är att ge unga möjlighet att utveckla sin företagsamhet.

Målsättning:

4 kommuner genomför programmet

Minst 5 unga per kommun deltar i programmet. Minst 2 vuxna handledare per kommun utbildas

Minst 2 kommunöverskridande nätverksträffar för unga och handledarna.

Sommarlovsentreprenörer 2010

Projektperiod
2010-02-01 – 2012-10-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-221
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Leaderområdet i Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd