Sommarlovsentreprenör 2011-2012

Syftet är att ge unga möjlighet att utveckla sin företagsamhet genom konceptet Sommarlovsentreprenör

Resultat
32 företag (affärsidéer) har varit igång under somrarna. Ungdomarna har själva fått större nätverk, de har fått bättre självförtroende, har förstått betydelsen av eget ansvar och fler ungdomar kan nu tänka sig att starta eget företag i framtiden.
47 ungdomar har deltagit. En kommun i området saknades.

Mål

Mål
att 4 kommuner deltar
att 30 ungdomar deltar
att ge stöd till 10 affärsidéer
10 förebilder/mentorer
4 uppföljningsmöten

Sommarlovsentreprenör 2011-2012

Projektperiod
2011-01-01 – 2012-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-234
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Leaderområdet i Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd