Småskalig produktion av solel

Projektet är ett delprojekt.

Under den förberedande veckan togs ett informations- och presentationsmaterial fram gällande småskalig elproduktion med hjälp av solcellsteknik. Fakta- och informationssökningen skedde dels genom telefonsamtal och dels genom internet.

Resultat
Under själva framtidsveckan höll vi landsbygdskontoret öppet dagligen för intresserade och genom vår hemsida informerade vi om att vi höll föredrag kring solelsproduktion varje dag kl. 10.00.

När ansökan skickades in till ALH så var vår förhoppning att solcellsanläggningen på Smisserum skulle uppföras just under Framtidsveckan. Tyvärr blev det inte så eftersom produktionen av solcellerna blev fördröjd.

Antalet besökare under veckan var inte stort med undantag av den andra lördagen då vi besöktes av ett flera intressenter och faktiskt hade fullt upp hela dagen. Under veckan har dessutom ett par stycken anmält sitt intresse att bli kontaktade vidare gällande solel. Bland annat vill de vara närvarande när visningsanläggningen monteras.

Vi har satt oss in i solelsfrågan på ett mycket grundligt vis och har därmed satt grunden för vår satsning inom just denna sektor, småskalig förnyelsebar energi. Vi har nu tagit fram ett presentationsmaterial och vi håller på att ta fram ett marknadsförings- och informationsmaterial kring våra tjänster inom detta område.

Mål

Syfte:
öka insikten kring småskalig solelsproduktion

Mål:
Ett kortfattat informationsmaterial
5 informationstillfällen

Småskalig produktion av solel

Projektperiod
2011-03-01 – 2011-04-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/35
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Bråbo
Projektägare
Bråbygdens Ekonomiska Förening