Smakupplevelser-förstudie

Sverige – det nya matlandet är en vision om en livskraftig landsbygd med växande företag och fler jobb,
samt god mat, god djurhållning och kulinariska upplevelser i världsklass. I visionens handlingsplan står det
att ”Sverige – det nya matlandet måste byggas underifrån”.
”Förstudie Smakupplevelseverkstad” är ett projekt för att ta fram en marknadsanalys, affärsplan och göra
kostnadsberäkningar för pedagogiskt material och utställning. Vidare skall kontakter knytas med förlag
och andra intressenter. Förstudien skall ge ett fördjupat underlag för att arbeta vidare mot en etablering av
en Smakupplevelseverkstad i Mariannelund.
Smakupplevelseverkstaden ska bli ett attraktivt besöksmål och en mötesplats för inspiration, kunskap och
utveckling kring den regionala matkulturen i Astrid Lindgrens Hembygd. I Smakupplevelseverkstaden ska
besökarna kunna delta i experiment, tillgodogöra sig kunskaper om matens ursprung och utveckla sina
sinnen. Det ska i första hand ske med praktiska aktiviteter och experiment men också genom en
utställning med olika teman som rör mat. Den ska då kompletteras med ett pedagogiskt material med handledarinstruktioner. Genom att sprida idén med Smakupplevelseverkstaden som ett pedagogiskt koncept skapas förutsättningar för ökad sysselsättning för de besöksmål som använder det för sin egen verksamhet och utveckling.

Resultat
En presentation av idén om Matupplevelseverksta’n har skett på Upptech i Jönköping inför de ansvariga för landets drygt 15 science centers. Det gav några nya kontakter och presumtiva mentorer inför den framtida realiseringen av projektidén. Projektbeskrivningen av Matupplevelseverksta’n kommer att ingå i underlaget till en större ansökan till Länsstyrelserna i Småland och Landsbygdsprogrammet med syfte att profilera den småländska maten. Då ska idéerna med Matupplevelseverksta’n som pedagogiskt koncept kunna förverkligas på en eller flera platser inom Astrid Lindgrens Hembygd och i Småland.

Mål

Projektets syfte är att ge fördjupat underlag för att arbeta vidare mot en etablering av

”Smakupplevelseverkstaden”. Förstudien skall ta fram en marknadsanalys, affärsplan och göra

kostnadsberäkningar för pedagogiskt material och utställning. Vidare skall kontakter knytas med förlag

och andra intressenter

Mål
Affärsplan för 2-3 år
Fler intressenter

 

 

Smakupplevelser-förstudie

Projektperiod
2011-01-01 – 2011-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-227
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Eksjö
Projektägare
Coompanion Jönköpings län