Skyltar i Rumskulla

Projektet är ett delprojekt.

Ta fram och montera välkomstskyltar vid infarterna till Rumskulla.

Resultat
Förutom att planera för skyltarna, få dem producerade och att montera dem, har projektet lett till en ökad känsla av gemenskap i föreningen. Skyltarna är ett praktiskt och synligt resultat av Sockenföreningens arbete. En lärdom av projektet är att se värdet i att fokusera på en sak åt gången.

Mål

Syfte: Ge turister och besökare ett välkomnande till Rumskulla och att få turisterna intresserad av vad Rumskulla har att visa upp. Vi vill att Rumskulla ska utvecklas och ta vara på turismen och vad den kan ge.
Målet är att få en fortsatt ökad inflyttning av unga familjer så att skola och affär finns kvar på orten

Skyltar i Rumskulla

Projektperiod
2013-05-06 – 2014-04-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/98
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Vimmerby
Projektägare
Rumskulla Sockenförening