Skedhult fritidsområde

Eksjö kommun avser att genomgöra en förstudie, utvärdering och projektering av förutsättningarna för att utveckla ett natur- och friluftsområde i området kring Skedhult Gård i Eksjö kommun. Projektet syftar till att i förlängningen göra ett mycket attraktivt naturområde som i huvudsak ägs av kommunen mer tillgängligt för fler kommuninvånare och besökare från hela regionen. Skedhult Naturcentrum ska erbjuda friluftsverksamhet som kretsar kring eller utövas i naturen. Målet är att genomförandeprojektet på sikt ska ge fler arbetstillfällen i kommunen, inte minst för ungdomar. Projektet är ett samarbete mellan Eksjö kommun, ett stort antal ideella organisationer och näringslivet inom kommunen.

Resultat
Skedhultsdagen – öppet hus för allmänheten med presentation av den möjliga framtida verksamheten samt exkursioner inom området. Ett flertal projektmöten där föreningarna har kunnat stärka sitt interna samarbete. Föreläsning tillsammans med näringslivs- och turismverksamheten om möjligheterna att utveckla grön näring. Vi har utvärderat infrastrukturen och vad som behöver åtgärdas i området, tagit fram en åtgärdsplan samt vision och mål för framtiden.
Samarbetet med alla ideella organisationer har fungerat över all förväntan och har varit mycket positiv.

Mål

Skapa 1 projektplan
Skapa 1 förslag till projektorganisation
Skapa 1 förslag till tidplan
Skapa 2 förslag till aktiviteter och aktivitetsplan
Skapa 1 förslag till långsiktig finansiering

Skedhult fritidsområde

Projektperiod
2013-01-25 – 2014-04-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-252
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Eksjö
Projektägare
Eksjö kommun