Samverkansprojekt långtidseffekter

Bakgrund: Projektet går ut på att leaderområdena Astrid Lindgrens Hembygd, Folkungaland och Kustlandet i samverkan och med hjälp av en extern konsult vill undersöka om tidigare projekt från programperioderna 1996-2013 har gett några långtidseffekter. Projektet omfattar inte allmän utvärdering och uppföljning gentemot innevarande utvecklingsstrategi, som ligger under driftsprojektet, eftersom det undersöker långtidseffekter av projekt från tidigare programperioder. Det tematiska i fördjupningen ligger i att granska vad som hänt efter att projekt i tidigare programperioder har slutredovisat. Har resultaten fortlevt, växt och mångfaldigats, eller har de med tiden tynat bort? Går det att identifiera vilka framgångs- och motgångsfaktorer som haft inflytande över långtidseffekterna? Lärdomarna ska användas för att effektivisera genomförandet och förbättra
måluppfyllnaden av innevarande programperiod och utvecklingsstrategi. Lärdomarna ska också komplettera resultaten av ordinarie utvärdering och uppföljning av projekt och utvecklingsstrategi för innevarande programperiod.

Syfte: Det övergripande syftet med projektet är att leaderområdena ska kunna göra bättre prioriteringar av projektansökningar, öka uppfyllnadsgraden av sina utvecklingsstrategier samt främja verksamheterna i allmänhet.

I samverkansprojektet ingår att leaderområdena gemensamt upphandlar en extern konsult för undersökningen. Leaderområdena bildar också en styrgrupp som leder och koordinerar projektet.
Undersökningen som genomförs ska identifiera viktiga faktorer som haft inflytande över resultatens uthållighet, mervärden och kumulativa effekter – både positiva och negativa faktorer. Konsulten skriver en slutrapport om undersökningen, presenterar och förklarar den för leaderområdenas LAG och personal på ett gemensamt seminarium.

Motivering: Astrid Lindgrens Hembygd finner att projektet Samverkan långtidseffekter bidrar till en ökad kunskap om leaderprojekts eventuella effekter på lång sikt. Denna ökade kunskap ska tas om hand och bidra till utveckling inom respektive leaderförening. Projektet faller därmed väl in i utvecklingsstrategins insatsområde Det civila samhället och målet Utvecklat föreningsliv. Utvärderingen i projektet ska ge lärdomar som kan användas för att effektivisera arbetet framåt, vilket bidrar till en förbättrad landsbygdsutveckling. Projektet genomförs enligt leadermetoden och uppfyller grundvillkoren. Nyttan tillfaller många.

Projektet finansieras av EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

Mål

Identifiera och värdera framgångs- och motgångsfaktorer som haft inflytande över långtidseffekterna (efter projektens slut) av leaderprojekt. Med undersökningens resultat som stöd, sprida information om leader och de sätt att tillämpa metoden som varit mest framgångsrika långsiktigt.
Aktiviteter

Samverkansprojekt långtidseffekter

Projektperiod
2018-12-01 – 2020-04-01
Status
pågående
Diarienummer
jnr: 2018-4399
Temaområden
Utvecklat föreningsliv
Geografiskt område
Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Astrid Lindgrens Hembygd