Samlingslokal i Rödja

Rödja Byalag är en förening i byn Rödja utanför Sandsjöfors. När Nässjö kommun gick ut med efterfrågan av idéer till medborgarbudgetprojektet ”En halv miljon idéer” tog Rödjaborna chansen och lämnade in ett förslag om en ny samlingslokal i Rödja. Förslaget fick gehör och blev ett av de förslag som fick flest röster av de boende i Sandsjöbygden. När Nässjö kommun tillsammans med byalaget tittade på hur det skulle kunna genomföras kom de fram till att kommunen har några baracker som en förskola huserat i som kunde vara aktuella. Förskolan ska flyttas och i samband med det ska några baracker utrangeras då de inte håller tillräckligt hög standard för att fortsätta användas som förskola. Baracken är dock i tillräckligt bra skick för att användas till någonting annat. Tanken med projektet är att flytta baracken från den nuvarande platsen vid grusplanen i Rödja och ersätta den äldre nedgångna lilla barack som står där idag. Detta skulle möjliggöra en helt ny mötesplats i Rödjabygden. Tillgång till en bättre lokal ger även möjlighet för Rödjaborna att vidareutveckla existerande aktiviteter och en plattform att bygga vidare med nya lokala initiativ för att träffas och stärka den lokala gemenskapen.

Syfte: Att skapa en samlingslokal så att bygden återigen kan ha arrangemang och samlingar inomhus och på hemmaplan samt ge en plattform som de kan utveckla de lokala aktiviteterna utifrån.

Aktiviteter: Projektet inkluderar rivning av den gamla dåliga baracken som står på platsen idag, därefter sker en flytt av den nya baracken. Baracken består av två delar som behöver nedmonteras, separeras för flytten och sedan monteras ihop igen. Fundamentet som baracken står på behöver även flyttas med. Därefter ingår en del färdigställande av den nya baracken, såsom att taket åtgärdas efter flytt.

Motivering: Astrid Lindgrens Hembygd finner att projektet överensstämmer med utvecklingsstrategins mål om ett utvecklat föreningsliv, då projektet leder till en ny mötesplats samt en möjlighet för vidareutveckling av de lokala aktiviteterna i Rödja. Projektet ska samverka med flera aktörer och målet med att skapa en väl fungerande mötesplats bidrar till att stärka den lokala attraktionskraften. Projektet uppfyller Astrid Lindgrens Hembygds villkor om mål inom: folkhälsa, jämställdhet, ungas delaktighet samt hållbarhet.

Mål

Målet är att skapa en ny mötesplats i Rödja, genom att få en barack på plats vid grusplanen i Rödja som är tillräckligt stor för att byalaget och andra kan ordna olika arrangemang inomhus.

Samlingslokal i Rödja

Projektperiod
2019-01-01 – 2019-12-31
Status
Pågående
Diarienummer
jnr: 2018-4639
Temaområden
Utvecklat föreningsliv
Geografiskt område
Nässjö kommun
Projektägare
Nässjö kommun