Säker By

Projektet syftar till ökad kunskap inom brandskydd, första hjälpen och hjärt- och lungräddning samt att öka den upplevda tryggheten på landsbygden. 

Aktiviteter: I projektets aktiviteter ingår att genomföra utbildningskvällar inom bland annat första hjälpen och hjärt- lungräddning och grannsamverkan. Hjärtstartare placeras ut i varje by.

Motivering: Astrid Lindgrens Hembygd finner att projektet Säker By faller väl in i utvecklingsstrategin då projektet leder till ett utvecklat föreningsliv samt ökad samverkan i bygden. Projektet syftar till ökad kunskap gälande brandskydd, HLR och Grannsamverkan mm, vilket bidrar till en social hållbarhet och trygghet. Den ökade kunskapen bidrar till förbättrad folkhälsa och ökad resiliens. Långsiktiga mål med projektet är att bl. a minska dödligheten vid hjärtstopp, minska brotten på landsbygden samt att öka den upplevda trygghetskänslan.

Säker By är en projektidé mellan Brandskyddsföreningen i Jönköpings län, Räddningstjänsterna i länet och Polisen samt byar som ligger långt bort från räddningstjänst, ambulans och polis. Genom Säker By vill vi utbilda bybor i Brandskydd, Förstahjälpen och Hjärt- och lungräddning (HLR) samt brottsförebyggande åtgärder i Grannsamverkan och därmed öka kunskapen och tryggheten för de som bor längst bort från räddningstjänst, ambulans o polis. Vi vill placera en Hjärtstartare lättillgängligt i byarna. Genom ökad kunskap och utplacering av en hjärtstartare i byn ökar man även attraktiviteten att bosätta sig eller bo kvar i området. En förening och en kontaktperson i föreningen är den drivande på lokal nivå.

Mål

Projektets mål är att, i fyra byar som ligger långt ifrån räddningstjänst och ambulans, höja bybornas kunskap inom första hjälpen samt att utrusta samma byar med hjärtstartare.

Säker By

Projektperiod
2016-10-12 – 2018-12-30
Status
Avslutat
Diarienummer
Jnr 2016-7855
Temaområden
Utvecklat föreningsliv
Geografiskt område
Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Brandskyddsföreningen Jönköpings län