Rörelseglädje för alla

Rörelseglädje för alla – ett utvecklingsprojekt av Föreningen Hultsfred Gymnastikklubb
Bakgrund: Sökande Hultsfred Gymnastikklubb beskriver hur de drabbats av växtvärk. Under några få år har förenings medlemsantal nästan fördubblats. Föreningen har utökat sin verksamhet från Hultsfred tätort till Målilla och Virserum och har idag ca 50 aktiva ledare i fyra olika sektioner. Trots ett utökat medlemsantal och nya grupper de senaste åren har föreningen ändå kö till sina aktiviteter. Sammanlagt är det drygt 100 barn och ungdomar i kö.  Sökande beskriver att det är en efterfrågan de idag inte kan möta upp bland annat p g a en rådande lokalbrist. Föreningen nyttjar idag flera olika lokaler, men det råder konkurrens om kommunens hallar. Föreningen beskriver ett stort behov av en anpassad hall för deras egna verksamhet. Sökande vill i projektet utreda just detta samt göra en behovsanalys, men också ta steget till att bli en förening som kan inkludera fler grupper i verksamheten och därmed växa. För att klara detta vill föreningen arbeta för en hållbar lösning för att kunna ha en anställd utvecklingsledare permanent.Hultsfred Gymnastikklubb

Syfte: Projektets syfte är utveckla och vidga föreningens verksamhet. Föreningen vill ta sig ur sin växtvärk, vill hitta lösningar till den rådande lokalbristen och kunna öppna upp för nya grupper, för en mer inkluderande verksamhet.

Aktiviteter: I projektets aktiviteter ingår marknadsföring och insatser för att bli en mer ”inkluderande förening”. En projektledare ska också anställas för att ta fram en behovsanalys för en framtida lösning på den rådande lokalbristen, i behovsanalysen ingår bl a dialogmöten samt en studieresa. Projektledaren och föreningen ska vidare arbeta med fortlevnad och hållbarhet, där trendspaning och långsiktighet står i fokus.

Motivering: Astrid Lindgrens hembygd finner att projektet faller väl in i utvecklingsstrategins insatsområde Det civila samhället och målet Utvecklat föreningsliv, genom att projektet vill utveckla Hultsfreds Gymnastikklubb till att inkludera fler i verksamheten. Föreningen vill utveckla sin verksamhet långsiktigt och hållbart för kunna ha en anställd utvecklingsledare permanent samt arbete för en ökad integration. Projektet vill få fler i rörelse, vilket också rimmar väl med utvecklingsstrategins övergripande mål om en förbättrad folkhälsa. Astrid Lindgrens hembygd finner att projektet genomförs på ett leadermässigt sätt, där flera parter samverkar och att Astrid Lindgrens hembygds horisontella mål om hållbarhet, jämställdhet, mångfald och ungas delaktighet genomsyrar projektet.

Mål

Mål: Projektets mål är att öka integration och mångfald i föreningen genom utökad verksamhet. Målet är också att öka samverkan med kommun och lokala företag samt färdigställa en behovsanalys av idrottshallarna i Hultsfreds kommun. Vidare ska projektet ha hittat en långsiktig lösning för en permanent anställd verksamhetsutvecklare.

Rörelseglädje för alla

Projektperiod
2018-09-01 – 2020-12-31
Status
Pågående
Diarienummer
jnr: 2018-965
Temaområden
Utvecklat föreningsliv
Geografiskt område
Hultsfred kommun
Projektägare
Föreningen Hultsfred Gymnastikklubb