QR koder

Kommunerna tillsammans med turistorganisationerna har en ambition att skapa bra förutsättningar för en ökad besöksnäring inom området. Långsiktigt är förhoppningen att göra våra besöksmål mer attraktivare för våra besökare/turister och därmed öka intresset. I takt med att tekniken utvecklas och att fler använder både Internet, sociala medier och smartphones har vi tittat på möjligheten att använda den nya tekniken.

Ökad service och tillgänglighet
I diskussioner med ett lokalt företag, Webbpartner, har vi tillsammans tittat på en lösning med att använda sig av QR-koder för att informera i annonser men också direkt vid besöksmålen. En QR-kod kan ses som en ”streckkod” som kan läsas av t.ex. en smartphone eller surfplatta.
Med tekniken för QR-koder skulle vi på ett bra sätt kunna tillföra mer kvalitativ information som också skulle kunna kompletteras både med både filmer, bilder och texter på olika språk.
På detta sätt kan vi erbjuda en kraftigt utökad service, översättning och tillgänglighet för de som väljer att besöka våra turist- och kulturmål.

Resultat
Deltagare som har tagit sig möjligheten att lyssna på vår information har snabbare förstått vad det handlar om. Att det var enkel teknik visste vi, men inte att det skulle vara så lätt att lära ut. Oavsett ålder eller verksamhet har man sett möjligheter med att använda koder. Vi har haft fyra stycken informationsmöten och sex stycken utbildningsträffar. Vi har jobbat med Målilla och Målilla-Gårdveda hembygdspark som pilotprojekt. Barnfilmbyn Mariannelund är ett annat exempel som nu använder qr-koder
http://www.myqr.se/inspiration/e/51/dar-astrids-sagor-blev-film/

Mål

Göra fler besöksmål mer tillgängliga. Även om en hembygdspark är stängd så ska besökaren på egen hand kunna guida sig runt. Ge bättre service till de som vill förkovra sig i våra natur- och kultursevärdheter. Hjälpa föreningar/företag att på ett enkelt sätt kan lyfta sin sevärdheter

QR koder

Projektperiod
2012-04-30 – 2013-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-248
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Leaderområdet i Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Hultsfreds Kommun