Projektsamordning Tuna

Projektet är ett delprojekt.

Projektet ska strategiskt gå igenom hur en restaurang och en ställplats/servicehus kan utformas. Ta nödvändiga kontakter, bedöma storlek på efterfrågan, skissa på utformning och plats. Projektet kommer även titta på kringaktiviteter för turister som stannar.

Resultat
Projektet är genomfört enligt planen.
En lärdom är att det massa tid att genomföra ett sånt här projekt men att det finns många engagerade och vänligt inställda människor på orten som hejar på och del bidrar själva med tid och engagemang.

Mål

Ha utvecklat turismen i Tuna

Projektsamordning Tuna

Projektperiod
2012-05-09 – 2012-06-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/64
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Vimmerby
Projektägare
Tuna Intresseförening