Pelarne Ljusnefall fibernät

Projektet är ett delprojekt.

Föreningen ska med bland annat hjälp av konsult undersöka möjligheten att få bredband via fiberkabel i Ljusenfall-Pelarneområdet. Föreningen ska också se vilket intresse som finns hos fastighetsägare att ansluta sig till ett fibernät samt ha kontakt med kommunen, Regionförbundet, Skanova och Telia. Vidare kan det bli aktuellt att ta fram avtalsförslag, offerter och kostnadskalkyler.

Resultat

Vi har uppnått uppsatta mål med god marginal. Gått mycket bättre än förväntat. Mycket mer tid än beräknat har lagts på information och träffar.

Mål

Att ha ett bra beslutsunderlag för eventuellt bredband via fiberkabel.

Pelarne Ljusnefall fibernät

Projektperiod
2012-05-30 – 2013-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/62
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Vimmerby
Projektägare
Pelarne Hembygdsförening