Leadercheck: Vimmerby Camping

Vimmerby Camping AB har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Entreprenörskap för delaktiviteten: Utveckling av Vimmerby Camping .

Vimmerby Camping drivs av två unga entreprenörer som flyttat tillbaka till Vimmerby och tagit över campingföretaget. Sökande vill öka synligheten för Vimmerby camping digitalt och även öka kunskapen om lokalområdet för personalen för att med detta öka antalet gästnätter.

Mål

Målet är att via förbättrad kunskap och bättre lokalt samarbete nå ett snitt på stanntid på 2,5 nätter/sällskap. Syftet är att öka kännedomen om Vimmerby Camping både lokalt, nationellt och internationellt. Dessa satsningar ska leda till att utveckla företaget och öka lönsamheten. Man vill också bli en attraktiv arbetsgivare med återkommande säsongspersonal och ökad personalstyrka.

Leadercheck: Vimmerby Camping

Projektperiod
2019-03-09 – 2019-09-30
Status
Pågående
Diarienummer
2018-880
Temaområden
Paraplyprojekt Entreprenörskap
Geografiskt område
Vimmerby kommun
Projektägare
Vimmerby Camping AB