Leadercheck: Utveckling av HMIS

Idrottsföreningen HM IS (Hjältevad Mariannelund IS) har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Digital närvaro för delaktiviteten: Utveckling av digital närvaro och marknadsföring av HMIS
Syfte med delaktiviteten är att utveckla Hjältevad Mariannelund IS med ökad digital närvaro för att möta nuvarande och locka nya målgrupper. Med en modern marknadsföring vill klubben välkomna till gemenskap och laganda och locka fler till aktiviteter och föreningsarbete.

Mål

Målet är att Hjältevad Mariannelund IS, HMIS ska synas mer digitalt för att möta medlemmar, invånare och publik i nya kanaler. Man vill ta fram marknadsföringsmaterial, uppdatera websida med bilder och text till modernt snitt, skapa flera digitala kanaler (facebook, instagram). HMIS vill också hitta hållbara metoder för att fortsätta driva insatsen i framtiden. Via utbildning i social media vill man locka fler att engagera sig i föreningsarbetet och klubbens aktiviteter. Delaktivitetens insatser med digital marknadsföring stödjer också samhället och andra föreningar/aktörer och medför att hela bygden blir mer attraktiv för alla som gillar idrott i olika former.

Leadercheck: Utveckling av HMIS

Projektperiod
2019-02-21 – 2019-10-15
Status
Pågående
Diarienummer
2018-934
Temaområden
Paraplyprojekt Digital närvaro
Geografiskt område
Eksjö kommun
Projektägare
Hjältevad Mariannelund IS