Leadercheck: Skogens Honung

Skogens Honung har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Entreprenörskap för delaktiviteten: Stärkt varumärke.

Företaget Skogens Honung driver verksamhet sedan ca 10 år tillbaka i Flohult, Vimmerby kommun, med honungsproduktion, café, säljer biredskap m.m. Planen är att Skogens Honung ska fortsätta växa och inom 2-3 år kunna försörja 2 heltidstjänster och uppnå en ökad honungsproduktion och försäljning till butik. För att klara det behövs vissa insatser som stärker företagets varumärke och profil.

 

Mål

Målet med delaktiviteten är att nå ett mer känt varumärke och ökad försäljning till butik, även försäljning till privatperson via post. Syftet är att stärka företagets profil och utseende.

Leadercheck: Skogens Honung

Projektperiod
2019-03-26 – 2019-08-30
Status
Pågående
Diarienummer
2018-880
Temaområden
Paraplyprojekt Entreprenörskap
Geografiskt område
Vimmerby kommun
Projektägare
Skogens Honung