Leadercheck: Skälshult Gård

Skälshult Gård AB har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Entreprenörskap för delaktiviteten: Affärsutveckling nya produkter.

Företaget Skälshult Gård AB har satsat på chiliodling med produktion av chilisåser. Försäljning sker till butiker och restauranger och odlingssamarbete sker med Ryftes på Gotland. Företaget vill nu vidareutveckla sitt varumärke med att ta fram nya produkter för att sälja till en bredare målgrupp och med en snabbare omsättningsgrad. För detta behövs nya kartonger, förpackningar, etiketter samt produktblad (varucertifikat, som är nödvändigt för försäljning till dagligvaruhandeln).

Mål

Målet med delaktiviteten är att ha fyra nya produkter med potentiellt högre omsättningsfrekvens och bredare kundkrets än idag. Produkterna ska förses med produktblad och tillhörande produktbilder. Likaså att ta fram anpassade transportförpackningar och etiketter som är godkända och tål hantering. Syftet är att ta fram produkter som riktar sig till en bredare marknad som ger förutsättning att öka antal butiker som är villiga att ta in Skälshults Gårds produkter. Detta ska leda till högre omsättning och större volymer. Detta ska leda till att företaget utvecklas och växa från en till två heltidstjänster och med mål att vara tre heltidsanställda inom två år.

Leadercheck: Skälshult Gård

Projektperiod
2019-05-27 – 2019-08-31
Status
Avslutat
Diarienummer
2018-880
Temaområden
Paraplyprojekt Entreprenörskap
Geografiskt område
Oskarshamns kommun
Projektägare
Skälshult Gård AB