Leadercheck: Skådebanan i Jönköpings län

Föreningen Skådebanan i Jönköpings län har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Digital närvaro för delaktiviteten: Digital utveckling i kulturföreningen Skådebanan.
Skådebanan i Jönköpings län är en ideell kulturförening med syfte att göra kultur av alla slag tillgängligare för människor. Skådebanan har genomfört stads- och konstvandringar i Nässjö. Nu har föreningen lanserat en digital guide med fokus på väggmålningarna i Nässjö och kulturarvet Kulturgatan i Bodafors. Nu vill föreningen vidareutveckla sin hemsida med ett bokningssystem för tekniska resurser inom videoutställningar, systemet ska också fungera för att utveckla en samåkningsmöjlighet till kulturevenemang. Föreningen vill också utveckla guideappen med en swishmodul där användare kan ge frivilliga bidrag för kulturupplevelsen. För att driva appen betalar föreningen en årlig licensavgift.
Syfte med delaktiviteten är att med modern teknik förenkla den administrativa hanteringen och bli en modernare organisation. I förlängningen kan detta ge intäkter till föreningen som därmed också blir mer ekonomiskt hållbar.

Mål

Målet är att komplettera guideappen med en swishmodul och utveckla en ny hemsida med en möjlighet att boka olika typer av resurser och resor. Organisation och allmänhet ges en möjlighet att boka och betala digitalt. Genom delaktiviteten vill man öka den digitala mognaden hos föreningen Skådebanan.

Leadercheck: Skådebanan i Jönköpings län

Projektperiod
2019-05-27 – 2019-10-15
Status
Pågående
Diarienummer
2018-934
Temaområden
Paraplyprojekt Digital närvaro
Geografiskt område
Nässjö kommun
Projektägare
Föreningen Skådebanan i Jönköpings län