Leadercheck: Riksteatern i Vimmerby

Riksteatern i Vimmerby har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Digital närvaro för delaktiviteten: Riksteatern-ökat kulturellt intresse
Syfte med delaktiviteten är att sprida förståelse för hur viktig kultur är för en plats attraktivitet och utveckling, bland privatpersoner, föreningsliv, offentliga aktörer och näringsliv.

Mål

Målet är att fler människor ska bli intresserade av och gå på föreställningar och andra kulturarrangemang och att de ska känna att det är något som kan berika deras liv. Detta ska göras genom att öka synlighet och närvaro på digitala plattformar/sociala medier, genom att producera korta filmer som lyfter fram föreställningar, upplevelser och vikten av ett brett kulturellt liv i kommunen.
Genom delaktiviteten vill föreningen öka sin medlemsbas och få fler att upptäcka de föreställningar som arrangeras och bidra till att Vimmerbyborna får ett rikt kulturellt liv som bidrar till att göra kommunen mer attraktiv att bo och verka i.

Leadercheck: Riksteatern i Vimmerby

Projektperiod
2019-02-26 – 2019-10-31
Status
Pågående
Diarienummer
2018-934
Temaområden
Paraplyprojekt Digital närvaro
Geografiskt område
Vimmerby kommun
Projektägare
Riksteatern i Vimmerby