Leadercheck: Provbrytning tjärstubbar

Svenska kyrkan, Linköpings stift, har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Förädlade lokala resurser för delaktiviteten: Provbrytning av tjärstubbar i Ingatorp 2019. Svenska kyrkans församlingar har en stor mängd kyrkor, kapell och andra byggnader som är kyrkliga kulturminnen. En stor del av dessa byggnader har trätak som består av tjärade träspån. För att vårda och underhålla dessa behöver församlingarna årligen stor mängd spån till takytorna samt tusentals liter tjära. En stor andel av de träspån som används idag och närmast all tjära importeras. Detta trots att spånen och tjäran framställs av tall, en resurs och råvara som finns i riklig mängd inpå husknuten. Syfte med delaktiviteten är att genom provbrytning av tjärstubbar utveckla den kunskap och kompetens som krävs för processen. På grund av stor import av tjära sedan decennier tillbaka är färdigheten med att framställa trätjära nästan bortglömd. Inom ramen av ett långsiktigt strategiskt arbete i Linköping stift med syfte att nå en hållbar utveckling ingår att ta tillvara på de resurser som finns lokalt och förvalta dem. Delaktiviteten skall ses i ett sådant sammanhang.

 

Mål

Målet är att försöka utveckla den kompetens och den infrastruktur av samverkan som krävs för en framtida framställning av en inhemsk produkt. Målet är vidare att testa provbrytningen i Ingatorp och etablera en nära samverkan mellan de närmast berörda och ansvariga för de resurser som finns på orten. I projektet ingår aktiviteter såsom; val av tjärstubbar på rot, brytning av tjärstubbar, framkörning och lagring av tjärstubbar.

Leadercheck: Provbrytning tjärstubbar

Projektperiod
2019-01-23 – 2019-06-30
Status
Avslutat
Diarienummer
2018–196
Temaområden
Paraplyprojekt Förädlade lokala resurser
Geografiskt område
Eksjö kommun
Projektägare
Svenska kyrkan, Lnköpings stift