Paraplyprojekt – Natur & miljö (leadercheckar)

Paraplyprojekt Natur & miljö finansieras av EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

Bakgrund: Astrid Lindgrens Hembygd har under 2019 – 2020 drivit flera paraplyprojekt under olika teman. Efterfrågan på leadercheckarna har varit stor och utfallet lyckat. LAG har mot denna bakgrund tagit beslut om att sjösätta ytterligare paraplyprojekt till 2021, som rimmar med utvecklingsstrategins mål.

I samband med att programperioden går mot sitt slut har Astrid Lindgrens Hembygd sett, att trots att vi har hållbarhet som ett horisontellt mål i utvecklingsstrategin och villkorar det på projektnivå, saknas tydliga insatser inom åtgärd miljö, klimat, naturmiljö samt åtgärd naturvård, kulturmiljö, biologisk mångfald (fokusområde 4A och 4B). Paraplyprojektet Natur & miljö blir därför en riktad satsning inom detta. Projektet vänder sig till främst till föreningar, organisationer och företag i samverkan. Vi prioriterar gärna ungas delaktighet i delaktiviteterna.

Syfte: Syftet med projektet är att främja natur- och miljöåtgärder som kan ge en ökad medvetenheten om behovet av omställning till en mer hållbar livsstil och hur vi bygger ett mer resilient lokalsamhälle med en stärkt lokal ekonomi.

Aktiviteter: I projektets aktiviteter ingår projektledning, minst fem delaktiviteter inom temat natur och miljö samt gemensam workshop/seminariedag för att stärka nätverkandet.

Motivering: Astrid Lindgrens Hembygd finner att projektet Paraplyprojekt – Natur & miljö faller väl in i utvecklingsstrategin insatsområde Det civila samhället och insatsmålet Utvecklat föreningsliv. Projektet kommer leda till att en rad delaktiviteter genomförs av externa utförare, för att stärka den ekologiska hållbarheten i området. Projektet genomförs på ett leadermässigt sätt, där projektets deltagare genom nätversträffen också ges möjligheter till erfarenhetsutbyte. Nyttan tillfaller många och projektet uppfyller grundvillkoren.

 

Paraplyprojekt Natur & miljö finansieras av EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

Mål

Mål: Minst fem stödmottagare ska ha genomfört sina respektive delaktiviteter och fått stöd för att utveckla sin idé inom temat natur och miljö. Målet är också att ha genomfört en kompetenshöjande nätverksdag med möjligheter för utförarna att knyta nya kontakter.

Paraplyprojekt – Natur & miljö (leadercheckar)

Status
Pågående
Diarienummer
jnr: 2020-3232
Temaområden
Utvecklat föreningsliv
Geografiskt område
Astrid Lindgrens Hembygd 
Projektägare
Astrid Lindgrens Hembygd