Leadercheck: Mirja Photography

Mirja Photography har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Entreprenörskap för delaktiviteten: Kompetensutveckling och marknadsföring.

Syfte med delaktiviteten är att kunna visa företagets professionella tjänster och upplevelser i en miljö som är hållbar på landsbygden. Sökande är ett nystartat företag på landsbygden i Bellö som erbjuder porträtt- och bröllops- och företagsfotografering där tjänsten ”skapar minnen till kommande generationer”.

Mål

Målet är att företaget via utökad marknadsföring ska få en ökad kännedom hos målgruppen, inte minst i närområdet. Detta vill man göra via annonsering i framförallt lokala kanaler, både i sociala medier och tryckt marknadsföring. Marknadsföring sker också via medverkan i en landsbygdsmässa i maj (via projektet TUFF landsbygd), och via andra samarbetspartners som festlokaler, blomsteraffärer, bagerier. Lokala leverantörer nyttjas för marknadsföringstjänsterna. Målet är att bli en etablerad och eftertraktad fotograf som kunderna bokar för just fotografen själv och hennes bildstil. Dessa satsningar ska leda till att utveckla företaget och hitta nya kunder och samarbetspartners.

Leadercheck: Mirja Photography

Projektperiod
2019-01-30 – 2019-08-30
Status
Avslutat
Diarienummer
2018-880
Temaområden
Paraplyprojekt Entreprenörskap
Geografiskt område
Eksjö kommun
Projektägare
Mirja Photography/Misovi AB