Leadercheck: Mikrofond Småland

Föreningen Mikrofond Småland har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Förädlade lokala resurser för delaktiviteten: Förädla med Mikrofond Småland. Mikrofond Småland erbjuder mikrolån och säkerheter för banklån i kombination med rådgivning och mentorskap för privatpersoner som vill starta företag, etablerade småföretag samt organisationer som driver lokal samhällsutveckling. Verksamheten bedrivs i de sex kommunerna i Astrid Lindgrens Hembygd. I delaktiviteten Förädla Mikrofond Småland vill stödmottagaren genomföra en marknadsundersökning i form av intervjuer och samtal med nyckelpersoner i området.  Delaktivitetens syfte är att på ett bättre sätt kunna stödja utvecklingen av den lokala ekonomin.

Förädla med Mikrofond Småland passar väl in i Paraplyprojekt – Förädlade lokala resurser, då delaktiviteten syftar till att höja kvaliteten, utveckla och kanske förnya utbudet av Mikrofondens tjänster. Delaktiviteten bidrar också till fler och bättre möjligheter för små aktörer på landsbygden att förädla lokala resurser samt att skapa och utveckla verksamheter på landsbygden, vilket ligger helt i linje med Astrid Lindgrens Hembygds utvecklingsstrategi.

Mål

Målet är att få en tydligare bild av hur Mikfrofonden kan bidra till målgruppens behov.

Leadercheck: Mikrofond Småland

Projektperiod
2018-05-29 – 2018-09-01
Status
Avslutat
Diarienummer
2018–196
Temaområden
Paraplyprojekt Förädlade lokala resurser
Geografiskt område
Vimmerby kommun
Projektägare
Mikrofond Småland