Leadercheck: Mellingerums Bär & Grönsaksodling

Mellingerums Bär & Grönsaksodling har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Entreprenörskap för delaktiviteten: Odlingskurs snittblommor.

Syfte med delaktiviteten är att utöka verksamheten i företaget, med odling av snittblommor. Företaget odlar idag bär- och grönsaker till försäljning och självplock. Sökanden ska gå en utbildning i snittblomsodling via företaget Floret i USA, avser en onlinekurs på 6 veckor där sökande lär sig bl a olika tekniker för att uppnå en fullskalig snittblomsodling (https://www.floretflowers.com/workshops/). Odlingen sker organiskt och utan besprutning och försäljning ska ske till självplock, butiker, florister m m.

Mål

Målet är att få en gedigen utbildning med stor kunskap om odlingsteknik, marknadsföring, försäljning och även få utbyte och kontaktnät med andra snittblomsodlare över hela världen. Dessa satsningar ska leda till att den sökande blir ”en riktig blomsterbonde på hög nivå”. Verksamheten blir också en samlingsplats för folk som upptäcker landsbygden via kurser, odlingsteknik, självplock och utomhusmatlagning.

Leadercheck: Mellingerums Bär & Grönsaksodling

Projektperiod
2018-10-16 – 2019-04-15
Status
Avslutat
Diarienummer
2018-880
Temaområden
Paraplyprojekt Entreprenörskap
Geografiskt område
Oskarshamns kommun
Projektägare
Mellingerums Bär & Grönsaksodling