Leadercheck: Lokal mat

Föreningen Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Förädlade lokala resurser för delaktiviteten: Lokal mat från bygden. Syfte med delaktiviteten är att öka efterfrågan på lokal mat. En ökad efterfrågan leder förhoppningsvis till att fler producenter väljer att börja producera varor som kan säljas.

 

Mål

Målet med insatsen är att skapa en matkasse som bidrar till att synliggöra de lokala matproducenterna som finns i Kristdalabygden idag. Projektet vill också synliggöra Local Food nodes som är en plattform för producenter. Ett långsiktigt mål är att utbudet av lokalproducerad mat ökar och att fler matproducenter ansluter sig och att flera konsumenter använder tjänsten.

Leadercheck: Lokal mat

Projektperiod
2018-11-07 – 2019-06-30
Status
Avslutat
Diarienummer
2018–196
Temaområden
Paraplyprojekt Förädlade lokala resurser
Geografiskt område
Oskarshamns kommun
Projektägare
Hela Sverige ska leva Oskarshamn