Leadercheck: Locknevi Sockenförening

Locknevi Sockenförening har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Digital närvaro för delaktiviteten: Hemsida Locknevi.nu

Syfte med delaktiviteten är att öka en digital närvaro för Locknevi socken. Detta ska leda till bättre förutsättningar för att hålla landsbygden levande och attrahera såväl turister som fastboende.

Mål

Målet är att utveckla en plattform/hemsida för Locknevibor där lokala föreningar kan presentera sina verksamheter, länkningar till lokala aktörer, publicera nyheter och göra reklam för aktiviteter. Genom delaktiviteten vill föreningen göra det möjligt för fler att leva och bo permanent i Locknevi med omnejd och visa på en lokal företagsamhet med arbetstillfällen och moderna plattformar för att saluföra lokalt producerade varor och tjänster, aktiviteter, erbjudanden, samåkningsmöjligheter etc.

Leadercheck: Locknevi Sockenförening

Projektperiod
2018-12-12 – 2019-10-30
Status
Pågående
Diarienummer
2018-934
Temaområden
Paraplyprojekt Digital närvaro
Geografiskt område
Vimmerby kommun
Projektägare
Locknevi Sockenförening