Leadercheck: Locknevi Bygdegårdsförening

Locknevi Bygdegårdsförening har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Förädlade lokala resurser för delaktiviteten: Framåtblick Locknevi.

Delaktivitetens syfte är att utveckla Locknevi med omnejd, med ett särskilt fokus på en framtida verksamhet i Nygård. Förstudien vill synliggöra en slumrande resurs, Nygård, som annars riskerar stå och förfalla. Delaktiviteten passar väl in i Paraplyprojekt – Förädlade lokala resurser, då Locknevi bygdegårdsförening vill ta tillvara och utveckla den lokala resursen i fastigheten Nygård. Idéer ska samlas in om framtida verksamhet. I förstudien kommer samtal med yngre invånare att ingå samt skrivas med ett hållbarhetsperspektiv. Detta överensstämmer väl med Astrid Lindgrens Hembygds horisontella mål om ungas delaktighet och hållbarhet.

Mål

I delaktiviteten vill stödmottagaren genomföra en förstudie med en inriktning att ta tillvara på alla idéer och förslag som finns för en framtida verksamhet i tidigare äldreboendet Nygård.

Leadercheck: Locknevi Bygdegårdsförening

Projektperiod
2018-08-30 – 2019-01-31
Status
Pågående
Diarienummer
2018-196
Temaområden
Paraplyprojekt Förädlade lokala resurser
Geografiskt område
Vimmerby kommun
Projektägare
Locknevi Bygdegårdsförening