Leadercheck: Låxbo Lantkök

Låxbo Lantkök har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Entreprenörskap för delaktiviteten: Företagsutveckling av Låxbo Lantkök

Företaget vill vidareutveckla verksamheten genom att hitta ny inspiration och öka samverkan med andra lokala småföretag. Tillsammans kommer vi att fila på samverkansmöjligheter, hur vi kan kombinera våra resurser och tjänster för att kunna erbjuda mer heltäckande upplevelser och tjänster för våra målgrupper. Ett exempel kan vara skogsupplevelser med hälsoinslag och utomhusmatlagning. Företaget vill också införskaffa mobil utrustning för främst utomhusmatlagning, samt verktyg för att kunna marknadsföra denna verksamhet och de nya samarbeten som skapas.

Detta ska leda till en tydligare företagsprofil, vilket i sin tur kan leda till ökad lönsamhet, så att jag i större grad än idag kan leva på mitt företag. Att ta vara på de lokala resurserna och utöka samverkan med andra lokala småföretag och företagsamma personer med intresse för hållbarhet inom mat, turism och upplevelser och forma ett nätverk för likasinnade, som vill och kan arbeta tillsammans. I min plan ligger att kunna erbjuda mina tjänster inom klimatsmart och hälsosam matlagning (inom- eller utomhus) även för andra lokala företag. Med ett ökat samarbete mellan företagen kan vi tillsammans erbjuda ett ännu bredare och mer spännande utbud för våra kunder, men också stötta och avlasta varandra, vilket i sin tur leder till minskad sårbarhet och ett hållbarare lokalt företagande.

Mål

Att tydliggöra, paketera, marknadsföra och möjliggöra en utökad företagsinriktning.

Leadercheck: Låxbo Lantkök

Projektperiod
2019-08-19 – 2019-10-31
Status
Avslutat
Diarienummer
2018-880
Temaområden
Paraplyprojekt Entreprenörskap
Geografiskt område
Vimmerby kommun
Projektägare
Låxbo Lantkök