Leadercheck: Kulturgatan Bodafors

Kulturgatan AB har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Förädlade lokala resurser för delaktiviteten: Research programverksamhet för nya lokaler Kulturgatan i Bodafors. Syfte med delaktiviteten är att utveckla Kulturgatan i Bodafors verksamhet och dess mål att lyfta möbel- och designområdet inom trä och trähantverk. Genom att hitta stabila interna arbetssätt för utvecklingen av programverksamheten vill man stärka besöksmålet. Projektet vill identifiera och prioritera de aktiviteter som är hållbara på lång sikt och som attraherar många olika målgrupper.

 

 

 

 

Mål

Målet är att ta fram en plan för en första större test-programserie. I den ska finnas ett förslag till arbetsordning för planering av ett säsongsprogram samt ett konkret förslag på innehåll med föreläsare/ föredragshållare/workshops /uthyrning av möteslokal etc.

Leadercheck: Kulturgatan Bodafors

Projektperiod
2018-12-11 – 2019-08-31
Status
Pågående
Diarienummer
2018–196
Temaområden
Paraplyprojekt Förädlade lokala resurser
Geografiskt område
Nässjö kommun
Projektägare
Kulturgatan AB