Leadercheck: Krokshultsbygdens byalag

Krokshultsbygdens byalag har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Förädlade lokala resurser för delaktiviteten: Krokshultsbygdens vandringsled. Syfte med delaktiviteten är att bidra till en attraktivare bygd samt att utveckla och bredda föreningens verksamhet.

Mål

Målet är att förbättra den befintliga vandringsleden i Krokshultsbygden, genom förbättrad skyltning och marknadsföring. Dessa satsningar ska leda till flera besökare och sprida kunskap om samhällets och bygdens kultur- och naturmiljöer.

Leadercheck: Krokshultsbygdens byalag

Projektperiod
2018-11-14 – 2019-08-31
Status
Pågående
Diarienummer
2018–196
Temaområden
Paraplyprojekt Förädlade lokala resurser
Geografiskt område
Oskarshamns kommun
Projektägare
Krokshultsbygdens byalag