Leadercheck: Krokshultsbygdens byalag

Krokshultsbygdens byalag har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Digital närvaro för delaktiviteten: Krokshultsbygden på webben
Syfte med delaktiviteten är att besökare på hemsidan ska få uppleva såväl bygdens historia som nutid. Hemsidan kommer att visa upp vandringsleden samt ge besökare och turister möjlighet att förbereda sitt besök.

Mål

Målet är att lyfta Krokshultsbygden med en ny hemsida. Fokus kommer också ligga på att skapa ett bildarkiv för bygdens historia och även nya foton från kultur- och naturlandskapet längs vandringsleden för att skapa en googlekarta där leden är utmärkt, kartan ska användas på dator, surfplatta, mobilen som ett komplement till tryckta kartor. Genom delaktiviteten vill man öka intresset för bygdens historia samt öka antalet besökare till bygden och sprida kunskap om samhällets och bygdens kultur- och naturmiljöer.

Leadercheck: Krokshultsbygdens byalag

Projektperiod
2019-02-27 – 2019-10-31
Status
Pågående
Diarienummer
2018-934
Temaområden
Paraplyprojekt Digital närvaro
Geografiskt område
Oskarshamns kommun
Projektägare
Krokshultsbygdens byalag