Leadercheck: Forserums hembygdsförening

Forserums hembygdsförening har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Förädlade lokala resurser för delaktiviteten: Förstudie till uppförande av servicebyggnad. Syfte med delaktiviteten är att göra Forserums hembygdsgård mer attraktiv genom en ökad tillgänglighet för alla besökare samt skapa en lättarbetad arbetsmiljö.

 

Mål

Målet med delaktiviteten är att ta fram ett underlag för byggandet av en servicebyggnad med toaletter, kök och kafélokal.

Leadercheck: Forserums hembygdsförening

Projektperiod
2019-02-04 – 2019-08-15
Status
Pågående
Diarienummer
2018-196
Temaområden
Paraplyprojekt Förädlade lokala resurser
Geografiskt område
Nässjö kommun
Projektägare
Forserums hembygdsförening