Paraplyprojekt Förädlade lokala resurser (leadercheckar)

Foto: Emma Jansson

Bakgrund: Paraplyprojektet Förädlade lokala resurser är ett LAG-ägt projekt i Astrid Lindgrens hembygd för att möjliggöra stöd till delaktiviteter från lokala initiativ (leadercheckar). Projektet riktar sig mot föreningar och organisationer med entreprenöriella tankar som vill utveckla landsbygden och förädla våra lokala resurser. I projektet har den enskilda aktören/lokala utvecklingsgruppen möjlighet att söka upp till 30 000 kronor för exempelvis kompetensutveckling, produktutveckling, studiebesök eller inspiration. Stödet får inte gå till en investering.

Aktiviteter: Gemensam workshop/seminariedag för att stärka nätverkandet. 10 delaktiviteter genomförs av stödmottagarna.

Stödnivå med motivering: Astrid Lindgrens Hembygd beviljar 100 % av stödandelen. Nyttan med projektet tillfaller många. Alla utgifter anses rimliga, eller kommer bedömas som rimliga i samband med genomförandet av delaktiviteterna, och bedöms behövas för att nå målen.

Motivering: Astrid Lindgrens Hembygd finner att projektet Paraplyprojekt Förädlade lokala resurser faller väl in i utvecklingsstrategin insatsområde Den lokala ekonomin och insatsmålet Förädlade lokala resurser. Projektet kommer leda till att en rad delaktiviteter genomförs av externa stödmottagare, vilka genom projektet får möjlighet att förverkliga sina nytänkande utvecklingsidéer. Projektet genomförs på ett leadermässigt sätt, där projektets deltagare får nytta av gemensamt nätverkande och där erfarenhetsutbyte sker. Nyttan tillfaller många och projektet uppfyller grundvillkoren. Att öka utbudet av närproducerade varor och tjänster är viktigt för att stimulera den hållbara utvecklingen och möta de globala hoten. Dessutom ger en lokal produkt flera vinster. Den konsumeras av och ger arbetstillfällen åt ortsbefolkningen samt kan bli en attraktion för besökare i området. Ett ökat utbud av och ökad kvalitet på besöksmål och lokala produkter gör bygden mer attraktiv. Projektet hjälper till att stärka entreprenörskapet, den lokala ekonomin och bidrar därmed i förlängningen till en attraktivare landsbygd.

 

Mål

Mål: 10 stödmottagare ska ha mottagit stöd för att utveckla en idé inom förädling av lokal resurs. Dessa stödmottagare ska ha deltagit i föreläsning/workshop om hållbarhet samt under handledning arbetat med att utveckla sin idé/organisation.

 

Paraplyprojekt Förädlade lokala resurser finansieras av EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Paraplyprojekt Förädlade lokala resurser (leadercheckar)

Projektperiod
2018-01-01 – 2019-09-30
Status
Avslutat
Diarienummer
jnr: 2018-196
Temaområden
Förädlade lokala resurser
Geografiskt område
Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Astrid Lindgrens Hembygd