Leadercheck: Flisby Föreningssamarbete

Flisby Föreningssamarbete för Levande Landsbygd (FliSam) (medsökande: DSM Data AB) har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Förädlade lokala resurser för delaktiviteten: Kreativ Mylla. 

Syfte med delaktiviteten är att skapa inspiration för att verka och bo samt utveckla bygden hållbart, inkluderande och tillsammans. Delaktiviteten vill ge en mylla för bygdens företag att utveckla idéer och affärsmöjligheter samt fylla på med kunskap genom ett företagarnätverk.

Mål

Målet är att arrangera ett bygdeseminarium och därefter skapa en handlingsplan för det fortsatta arbetet med att förädla lokala resurser genom bygdesamverkan, samt beslutsunderlag för förutsättning och möjlig inriktning för etablering av ett företagarnätverk som man på sikt vill få integrerat i Nässjö- och Eksjö kommuns näringslivsarbeten.

Leadercheck: Flisby Föreningssamarbete

Projektperiod
2019-02-04 – 2019-08-01
Status
Pågående
Diarienummer
2018–196
Temaområden
Paraplyprojekt Förädlade lokala resurser
Geografiskt område
Nässjö kommun
Projektägare
Flisby Föreningssamarbete (FliSam)