Leadercheck: Filmbyn Småland

Filmbyn ideell förening har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Digital närvaro för delaktiviteten: Än lever Emil i Lönneberga – i Katthult!
Syfte med delaktiviteten är att öka kännedomen om Filmbyn Småland av målgruppen ”de som älskar Emil i Lönneberga och Katthult”. Sökande vill skapa mer information i digitala kanaler för att nå de Astrid Lindgren-drivna turister som har Katthult som mål. Samarbete ska ske med såväl ALV, Näs och filminspelningsplatsen Katthult.

Mål

Målet är att göra en utökad satsning på digital marknadsföring för Filmbyn Småland, genom att marknadsföra Filmbyn på sociala medier, via en nystartad blogg, utökad information på hemsidan, instagram och facebook. Kampanjen följer Filmbyns varumärkesplattform. Dessa satsningar ska leda till en kraftsamling i digital närvaro som ska synliggöra hela Mariannelundsbygden och därmed locka besökare till Mariannelund och Filmbyn Småland.

Leadercheck: Filmbyn Småland

Projektperiod
2018-12-10 – 2019-09-30
Status
Pågående
Diarienummer
2018-934
Temaområden
Paraplyprojekt Digital närvaro
Geografiskt område
Eksjö kommun
Projektägare
Filmbyn ideell förening