Paraplyprojekt Entreprenörskap 3.0 (leadercheckar)

Paraplyprojekt Entreprenörskap 3.0 med tillhörande stödprojekt finansieras av EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

Bakgrund: Under 2019 och 2020 har Astrid Lindgrens Hembygd genomfört två paraplyprojekt som möjliggjort ”entreprenörscheckar”. Stödet har främst gått till småföretag på landsbygden som vill utvecklas. Detta nya paraplyprojekt är en naturlig fortsättning på tidigare paraplyprojekt med samma tema. Efterfrågan är fortsatt hög bland småföretagen inom leaderområdet och därtill kan projektet ge ekonomisk stimulans till aktörer där helt nya behov uppkommit pga coronapandemin. Stödet kan gå till ett omställningsarbete inom det enskilda företaget. LAG välkomnar t ex sökande som kulturutövare som driver egna företag, företag inom besöksnäringen m fl som påverkats negativt av pandemin.

En ökad entreprenörsanda bidrar till nya försörjningsmöjligheter och i förlängningen en levande landsbygd. Förbättrade möjligheter att driva företag på landsbygder ger en ökad konkurrenskraft. Projektet riktar sig främst till små och medelstora företag på landsbygden. I projektet har den enskilda företagaren möjlighet att söka stöd för delaktiviteter och Astrid Lindgrens Hembygd kan stödja med upp till 40 000 kronor exkl. privat medfinansiering. Leaderchecken kan exempelvis ge stöd till kompetensutveckling, marknadsföring, konsultkostnader för omställningsarbete/ diversifiering, affärsplaner, marknadsplan, varumärkesarbete, produktutveckling, studiebesök eller inspiration. Den enskilde företagaren står för minst 30 procent av den totala kostnaden (exempel 40 000 kr + 17 143 kr)

Syfte: Projektet vill främja entreprenörsandan och hållbart företagande. Grundtanken är att de resurser som finns i området, genom en ökad förädling, skapar fler lokala tjänster och produkter som på sikt kan ge bärighet för företag och skapa arbetstillfällen.

Aktiviteter:  Cirka tio delaktiviteter genomförs i enlighet med mål och syfte. Samtliga utförare ska också delta i en obligatorisk nätverksträff som ingår i stödprojektet som löper parallellt.

Motivering: Astrid Lindgrens Hembygd finner att projektet Paraplyprojekt – Entreprenörskap 3.0 faller väl in i utvecklingsstrategin insatsområde Den lokala ekonomin och insatsmålet Förädlade lokala resurser. Projektet kommer leda till att en rad delaktiviteter genomförs av externa utförare, vilka får möjlighet att förverkliga sina utvecklingsidéer hållbart. Projektet rimmar väl med Astrid Lindgrens Hembygds mål inom stärkt entreprenörskap samt nyskapande av arbetstillfällen på landsbygden. Projektet uppfyller grundvillkoren.

Stödprojekt till paraplyprojekt Entreprenörskap 3.0, journalnummer 2020-3235

Stödprojektet är ett projekt som Astrid Lindgrens Hembygd beviljats projektstöd för för att kunna genomföra paraplyprojekt Entreprenörskap 3.0 och bevilja leadercheckar. I projektet ingår personalkostnader, kostnader för LAG samt kostnader för att genomföra nätverksträff/workshop med tema hållbarhet för alla stödmottagare.

Paraplyprojekt Entreprenörskap 3.0 med tillhörande stödprojekt finansieras av EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Information för dig som är intresserad av leadercheckar finns via länken: https://www.astridlindgrenshembygd.se/ansoka/ 

Mål

Mål: Paraplyprojektets mål är att ca tio stödmottagare ska ha genomfört delaktiviteter som rimmar med paraplyprojektets syfte. Vidare är målet att varje delaktivitet leder till att respektive företag utvecklas hållbart.

Paraplyprojekt Entreprenörskap 3.0 (leadercheckar)

Projektperiod
2021-03-01 – 2022-03-31
Status
Pågående
Diarienummer
Jnr 2020 - 3234
Temaområden
Förädlade lokala resurser
Geografiskt område
Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Astrid Lindgrens Hembygd