Paraplyprojekt Entreprenörskap 2.0

Bakgrund: Under 2019 har Astrid Lindgrens Hembygd genomfört ”Paraplyprojekt Entreprenörskap”, som möjliggjort stöd genom leadercheckar till företag som vill utvecklas. Paraplyprojektet har varit ett LAG-ägt projekt i Astrid Lindgren Hembygd som gett stöd till fler än tio entreprenörer för delaktiviteter, som alla genererat fin måluppfyllelse kopplat till Astrid Lindgrens Hembygds utvecklingsstrategi. Paraplyprojektet kommer slutredovisas senhösten 2019. LAG ser nu behov av en fortsättning av projektet, eftersom efterfrågan är fortsatt hög hos målgruppen. LAG har därför tagit beslutet att initiera Paraplyprojekt – Entreprenörskap 2.0 för att möjliggöra stöd genom leadercheckar till fler företag som vill utvecklas. En ökad entreprenörsanda bidrar till nya försörjningsmöjligheter och i förlängningen en levande landsbygd. Förbättrade möjligheter att driva företag på landsbygder ger en ökad konkurrenskraft. Projektet riktar sig främst till små och medelstora företag på landsbygden. I projektet har den enskilda företagaren möjlighet att söka stöd för delaktiviteter och Astrid Lindgrens Hembygd kan stödja med upp till 40 000 kronor exkl. privat medfinansiering. Kompetensutveckling, marknadsföring och konsultkostnader för utveckling av företaget, till exempel affärsplaner, marknadsplan, varumärkesarbete, produktutveckling, studiebesök eller inspiration är exempel på aktiviteter vi kan stödja.

Den enskilde företagaren står för minst 30 procent av den totala kostnaden (exempel 40 000 kr + 17 142 kr). Att främja entreprenörskap, och hjälpa invånare att hitta vägar till försörjning är viktigt för att stimulera den hållbara utvecklingen, att skapa en ”leva- och verkalandsbygd” samt driva lokalsamhället framåt. Vårt område är fullt av möjligheter till lokal produkt-och tjänsteutveckling. Ett ökat utbud och möjligheter till försörjning gör bygden mer attraktiv

Syfte: Projektet vill främja entreprenörsandan och hållbart företagande. Grundtanken är att de resurser som finns i området, genom en ökad förädling, skapar fler lokala tjänster och produkter som på sikt kan ge bärighet för företag och skapa arbetstillfällen.

Aktiviteter:  Minst tio delaktiviteter genomförs i enlighet med mål och syfte. Samtliga stödmottagare ska också delta i en obligatorisk nätverksträff som ingår i stödprojektet som löper parallellt.

Motivering: Astrid Lindgrens Hembygd finner att projektet Paraplyprojekt – Entreprenörskap 2.0 faller väl in i utvecklingsstrategin insatsområde Den lokala ekonomin och insatsmålet Förädlade lokala resurser. Projektet kommer leda till att en rad delaktiviteter genomförs av externa stödmottagare, vilka får möjlighet att förverkliga sina utvecklingsidéer hållbart. Projektet rimmar väl med Astrid Lindgrens Hembygds mål inom stärkt entreprenörskap samt nyskapande av arbetstillfällen på landsbygden. Projektet uppfyller grundvillkoren.

Stödprojekt till paraplyprojekt Attraktiv landsbygd och paraplyprojekt Entreprenörskap 2.0, journalnummer 2019-3815

Stödprojektet (jnr 2019-3815) är ett projekt som Astrid Lindgrens Hembygd beviljats projektstöd för för att kunna genomföra paraplyprojekt Entreprenörskap 2.0 och paraplyprojekt Attraktiv landsbygd och bevilja leadercheckar. I projektet ingår personalkostnader, kostnader för LAG samt kostnader för att genomföra nätverksträff/workshop med tema hållbarhet för alla stödmottagare.

Paraplyprojekt Entreprenörskap 2.0 med tillhörande stödprojekt finansieras av EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Mål

Mål: Paraplyprojektets mål är att minst tio stödmottagare ska ha genomfört sina respektive delaktiviteter och fått stöd för att utveckla sin företagsidé hållbart.

Paraplyprojekt Entreprenörskap 2.0

Projektperiod
2020-01-01 – 2021-02-28
Status
Pågående
Diarienummer
Jnr: 2019-3761
Temaområden
Förädlade lokala resurser
Geografiskt område
Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Astrid Lindgrens Hembygd