Leadercheck: Eksjö.nu

Näringslivsbolaget Eksjö.nu har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Digital närvaro för delaktiviteten: Värdskap i det digitala mötet.
Syfte med delaktiviteten är att skapa en digital mötesplats och samverkan där man genomför kompetensutveckling och träffar som ska öppna upp för samarbeten verksamheter emellan.

 

Mål

Målet är att skapa en välförankrad samverkan mellan områdets företagare inom besöksnäringen. En hållbar metod för det framtida samarbetet ska ha tagits fram och företagsträffar är en del av företagens samverkan. Vidare ska en Värdskapsdag, inspirationsträffar och en digital utbildning i värdskap ha genomförts under projekttiden.
Dessa satsningar ska leda till att företagare blir mer konkurrenskraftiga i den digitala världen och bli en bättre värd i mötet med kund och besökare, utvecklar nya samarbeten och kvalitetssäkrar utbudet av områdets produkter och upplevelser och fortsätter vara en attraktiv plats för turismnäringen – digitalt och i det vardagliga mötet.

Leadercheck: Eksjö.nu

Projektperiod
2018-12-17 – 2019-09-30
Status
Pågående
Diarienummer
2018-934
Temaområden
Paraplyprojekt Digital närvaro
Geografiskt område
Eksjö kommun
Projektägare
Eksjö.nu