Paraplyprojekt Digital närvaro (leadercheckar)

Bakgrund: Paraplyprojektet Digital närvaro är ett LAG-ägt projekt i Astrid Lindgrens hembygd för möjliggörandet av stöd till delaktiviteter (leadercheckar) till föreningar, företag i samverkan och organisationer som vill utvecklas. Astrid Lindgrens Hembygd kan stödja delaktiviteten med upp till 40 000 kronor för exempelvis kompetensutveckling, konsultkostnader för att utveckla en hemsida eller annan digital plattform, marknadsföring eller att skapa helt nya digitala mötesplatser mm. Parallellt med paraplyprojektet löper ett ”stödprojekt” som innefattar personella resurser för mobilisering samt administration kopplat till checkarna samt en aktivitet för nätverkande och kompetensutveckling.

Syfte: Projektets syfte är att genom digitala initiativ främja landsbygdsutveckling i Astrid Lindgrens Hembygd och att stärka områdets attraktivitet.

Aktiviteter: Minst tio delaktiviteter genomförs av stödmottagarna.

Motivering: Astrid Lindgrens Hembygd finner att projektet Paraplyprojekt Digital närvaro faller väl in i utvecklingsstrategin insatsområde Det civila samhället samt målet Hållbar digital närvaro. Projektet kommer leda till nya digitala initiativ i leaderområdet, vilka kan förebygga utanförskap i en allt snabbare digital värld. Datakommunikation och ökad kompetens är en viktig förutsättning för en positiv landsbygdsutveckling med fler möjligheter till t ex mänskliga möten. En digital närvaro skapar en synlighet för landsbygden och inspirerar till nya mötesplatser. Projektet uppfyller grundvillkoren och nyttan tillfaller många.

 

Mål

Mål: Tio stödmottagare ska ha mottagit stöd för sin respektive delaktivitet i projektet. Målet är att stödmottagarna kan genomföra och utveckla sina respektive idéer inom området digital närvaro.

Paraplyprojekt Förädlade lokala resurser finansieras av EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.  

Paraplyprojekt Digital närvaro (leadercheckar)

Projektperiod
2018-09-01 – 2019-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
jnr: 2018-934
Temaområden
Hållbar digital närvaro
Geografiskt område
Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Astrid Lindgrens Hembygd