Leadercheck: Berga samhällsförening

Berga samhällsförening har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Digital närvaro för delaktiviteten: Utveckling av Berga samhällsförenings hemsida bergastation.se
Syfte med delaktiviteten är att skapa en ny och modern hemsida för Berga samhällsförening och samarbetande föreningar, organisationer och företag i Berga stationssamhälle. Hemsidan ska inkludera filmprogram för Emådalens Filmstudio, verksamhet i andra föreningar (t ex ungdomsverksamhet och aktiviteter för nysvenskar), beskriva ortens företag, Bergas historia och även det pågående bostadsprojektet i Berga.

 

 

 

 

 

Mål

Målet är att skapa hemsidan bergastation.se som ska vara en fungerande, modern, användarvänlig attraktiv hemsida.
Dessa satsningar ska leda till att Berga samhällsförening via hemsidan kan nå ut med aktiviteter och information om bioutbudet – och andra evenemang, samhällsservice, bostäder, affärer, företag, föreningar m m till alla som är intresserade av att bo och verka i Berga. Föreningen driver också ett bostadsprojekt, Bergamodellen, där hemsidan spelar en viktig roll med länk till bergamodellen.se

Leadercheck: Berga samhällsförening

Projektperiod
2018-12-11 – 2019-08-31
Status
Pågående
Diarienummer
2018–934
Temaområden
Paraplyprojekt Digital närvaro
Geografiskt område
Högsby kommun
Projektägare
Berga samhällsförening